Kategória Aplikácie

Top 10 – Najlepšie antivírusové programy

Antivírusová ochrana je kritická pre každý počítač. Zariadenie napadnuté vírusom alebo malvérom môže v lepších prípadoch vykazovať spomalenie, v horších prípadoch môže dôjsť k jeho poškodeniu. Krádež osobných dát patrí medzi ďalšie riziká spojné s vírusmi. Stiahnutie správneho antivírusu je prvým krokom k ochrane vášho…