Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenie

Argo.sk rešpektujte vaše súkromie a dáva verejný prísľub, že nikdy nezneužije vaše osobné údaje

2. Definícia

– Osobné údaje: Všetky informácie viažuce sa na osobu
– Spracovanie: Všetky operácie vykonávané pri osobných dátach
– Subjekt dát: Osoba staršia ako 16 rokov, ktorej osobné dáta sú spracované
– Dieťa: Osoba mladšia ako 16 rokov
– My:  web argo.sk alebo argo

3. Princípy ochrany dát

Držíme sa nasledovných príncípov ochrany osobných údajov:
– Férovosť, zákonnosť a transparentnosť:  Snažíme sa poskytnúť všetky dostupné informácie ohľadom spracovania osobných údajov. Vaše práva sú pre nás na prvom mieste.
– Limitovaný účel: Každé spracovanie osobných údajov vyhovuje len konkrétnemu účelu, na ktorý boli osobné dáta zhromaždené
– Minimálnosť: Zhromažďujeme a spracovávame iba minimálne množstvo dát pre nutné účely
– Limitovaný čas: Osobné dáta sú uložené len na limitovaný čas, ktorý je potrebný
Na argo.sk sa snažíme zabezpečiť presnosť, integritu a dôvernosť vašich dát. Ak máte akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať cez naš kontaktný formulár.

4. Základné informácie

V uvedených podmienkach sú popísané zásady ochrany osobných údajov návštevníkov internetového portálu argo.sk, ktorý prevádzkuje UMBRELLA consulting, a.s., Vojtecha Tvrdého 777/12,, 010 01 Žilina.
Prevádzkovateľ portálu argo.sk sa riadi pri spracovaní osobných údajov nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

5. Zbierané osobné údaje

Prevádzkovateľ sa zameriava na spracovanie osobných údajov, ktoré mu používateľ poskytol potvrdením súhlasu s podmienkami
Používateľ na základne vlastného rozhodnutia poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi
Účelom spracovanie osobných údajov je spojené s používaním služby poskytovanej prevádzkovateľom pre používateľa
Udelením súhlasu používateľ akceptuje spracovanie osobných údajov

6. Cookies

Cookies sú textové súbory ukladajúce sa do vášho PC alebo mobilného zariadenia po navštívení stránok. Cookies sa zväčša ukladajú do priečika vášho prehliadača. Používajú sa na ukladanie rôznych dát ako napr. záznam o návšteve webov, vaše registračné údajé, používateľské predvoľby atď.

Zoznam používaných cookies:
1. FCCDCF
2. wordpress_test_cookie
3. wp_lang
4. wordpress_logged_in_29700c07b9c922bfe22e3c8972253a8d
5. wp-settings-1
6. wp-settings-time-1
7. __gads
8. __gpi
9. FCNEC

7. Sprístupnenie údajov tretím stranám

7.1 Adsense:

Na webstránke sa zobrazuje reklama od firmy Google

7.2 Web hosting:

Stránka argo.sk je uložená na serveroch spoločnosti  Websupport s.r.o.

7.3 Affiliate linky:

Na stránke sa nachádzajú affiliate linky, ktoré smerujú do partnertnerských eshopov. Affiliate linky môžu sledovať odkiaľ a kedy ste pristúpili na partnerskú stránku.

8. Dĺžka spracovania osobných údajov

Osobné údaje pri použité na stránke ago.sk sú uchované v zmysle osobitných zákonov a predpisov. Po uplynutia obdoba budú tieto vaše osobné údaje zničené.

9. Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

9.1 Oprávnený záujem:

Predaj tričiek na doméne argo.sk sprostredkujeme v rámci oprávneného záujmu, aby sme poskytli návštevníkom relevantný obsah pre naplnenie ich potreby.

10. Bezpečnosť

Stránka Argo.sk využíva všetky softvérové a technologické možnosti na maximálnu ochranu vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje zdieľané v rámci reklám Google Adsense na stránke argo.sk sú v bezpečí, keďže stránka používa zabezpečený hypertextový protokol a servery hostingovej služby, na ktorej je stránka uložená majú zabezpečenie pred vírusmi, malvérmy a ddos alebo sql útokmi.

11. Transfer dát

Vaše osobné údaje sú prenášané do počítačov mimo Slovenska, konkrétne do spločnosti Google sídliacej v Írsku ktorá prevádzkuje Gogole Adsnese. Keďže Irsko patrí do Európskeho hospodárskeho priestoru a je členom EU, podlieha rovnakým zákonom o ochrane osobných údajov ako Slovensko.

12. Vek

Internetový obchod Argo nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Používanie nášho obchodu je v tomto prípade podmienené súhlasom zákonných zástupcov.

13. Externé linky na stránke

Bezpečnostná politika stránky argo.sk sa nevzťahuje na externé linky, ktoré nájdete na našej stránke. Ak kliknete na externý link, tak negarantujeme bezpečnosť alebo kvalitu informácií, ktoré tam nájdete. Všetky externé linky a obsah na ich stránkach sú osobným vlastníctvom ich tvorcov pričom plne zodpovedajú za bezpečnosť a kvalitu ich webov.

14. Autorské práva

Akékoľvek spracovanie, distribúcia alebo duplikácia obsahu stránky argo.sk bez súhlasu vlastníka webu je zakázaná a je primárne chránená zákonom o ochrane autorských práv v rámci EU.

15. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vzhľadom na legislatívu ohľadom spracovania osobných údajov máte viacero práv uvedených nižšie. V prípade ak si chcete niektoré z nich uplatniť, tak využite kontaktný formulár na našej stránke.

15.1 Výmaz

Vaše osobné údaje môžete požadovať vymazať. Vymazanie údajov sa nevzťauje na dokumenty, ktoré musia byť zo zákona uchovávané alebo ich budeme potrebovať na obranu naších právnych nárokov. Takito budeme informovať našich obchodných parnerov, s ktorými boli vaše osobné údaje zdieľané o ich vymazanie v prípade uplatnenia vášho nároku.Oprava
Ak si myslíte, že vaše spracované osobné údaje sú nesprávne, môžete nás zažiadať o ich opravu ne uvedenej stránke:  https://www.argo.sk/kontaktujte-nas/

15.2 Prístup

Máte právo nás požiadať o poskytnutie prehľadu o vašich osobných údajoch spracovaných našou firmou. Okrem toho sa môžete dopytovať na aké účely spracovávame vaše údaje, kto okrem našej firmy má prístup k vašim údajom, na akú dobu vašej osobné údaje ukladámea alebo zistiť zdroj odkiaľ sme sa k vašim osobným údajom dostali.

15.3 Prenostiteľnosť údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje spracovávané našou firmou v strojovo čítateľnom formáte.

15.4 Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovanie vašich osobných údajov môžete žiadať v prípade:

  • Popierate presnosť vašich osobných údajov
  • Ak sú vaše osobné údaje nezákonne spracovávané
  • V prípade, že nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale vy ich potrebujete na obranu vašich právnych nárokov
  • Ak chcete obmedziť spracovanie osobných údajov v rámci oprávneného záujmu

15.5 Vznesenie námietky

Vzniesť námietku je možné v týchto prípadoch:

– V prípade ak vaše osobné údaje spracuvávame v rámci opravneného záujmu. Po obdržaní námietky nebudú tieto údaje ďalej spracovávané iba ak hodnoverne preukážame, že opravnený záujem má prednosť pred vašim záujmom.

– V prípade ak sú vaše údaje spracované na marketingové účely. Po vznesení námietky už nebudú ďalej spracovávané.
Namietku môžete zniesť pomocou tohto formulára: https://www.argo.sk/kontaktujte-nas/

15.6 Podanie sťažnosti

V prípade, že máte za to, že vaše osobné údaje sú spracované našou firmou protiprávne, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochoranu osobných údajov. Veľmi uvitáme, ak akékoľvek problémy alebo nedostatky v tejto oblasti budete riešiť najprv s nami. Prosím, použitie túto kontaktnú formu s vašim dotazom: https://www.argo.sk/kontaktujte-nas/