Ochrana osobných údajov

Všeobecné ustanovenie (Ochrana osobných údajov)
Argo.sk rešpektujte vaše súkromie a dáva verejný prísľub, že nikdy nezneužije alebo poskytne vaše osobné informácie tretím stranám!

Osobné informácie
Použitie služieb portálu Argo je naviazané na používateľské meno, email a heslo. Poskytnutie ďalších údajov je na vás vzhľadom na to ako chcete využiť náš portál. Kupujúci majú povinnosť uviesť dodacie údaje v podobe adresy, kde majú byť nakúpené produkty doručené a platobnú formu tj. bankový alebo paypal účet poprípade kreditnú alebo debetnú kartu.

Verejné informácie
Ak sa rozhodnete pridávať a poskytovať svoje kreatívne práce cez náš portál, môžeme použiť vaše meno/nick a opis profilu s cieľom prezentovať vaše ilustrácie, obrazy alebo kresby návštevníkom portálu. Zapamätajte si, že údaje, ktoré poskytnete verejnosti (meno, profil, nahrané obrázky) sú voľne dostupne na internete a môžu podnieť návštevníkov ku komentárom a kontaktovaniu vás prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré vo svojom profile uvediete.

Použitie
Ochrana vašich personálnych dát je ustanovená v zákone č. 122/2013 Z.z § 28 predpisu o ochrane osobných údajov, v ktorom máte právo dostať odpoveď načo sú spracované vaše údaje, upravenie alebo vymazanie nesprávnych alebo starých osobných údajov.

Osobné informácie spojené s odoslaním zakúpených produktov musia byť presné, pravdivé a pri akejkoľvek zmene aktualizované. Vaše personálne údaje môžeme poskytnúť tretím stranám – firmy zamerané na doručenie tovarov (Slovenská pošta), prípadne vo výnimočných situáciách tlačiarenské spoločnosti.

Cookies
Ako väčšina internetových stránok aj portál Argo zbiera informácie o jeho používaní prihlásenými užívateľmi. Príkladom môže byť návštevnosť, zdieľanie odkazov alebo príspevkov, názov stránky alebo platformy, z ktorej navštívite portál a čas prístupu. Tieto informácie sú použité za účelom analýzy a stanovenie metód ako zlepšiť poskytované služby našej stránky alebo ponúknuť umelecké práce, o ktoré máte najväčší záujem. Spomenuté údaje sú najčastejšie naviazané na užívateľské účty a na spracovanie analýz sú použité oficiálne web vývojárske nástroje spoločnosti Google, ktoré nám dokážu pomôcť pri marketingovom úsilí.

Bezpečnosť
Stránka Argo.sk využíva všetky softvérové a technologické možnosti na maximálnu ochranu vašich osobných údajov. Na druhú stranu treba brať v úvahu, že ak aj naša ochrana môže mať svoje limity vplyvom technologické vývoja a nových hrozieb môže dôjsť k napadnutiu našich serverov čo môže mať za následok prezradenie alebo zneužitie vašich údajov. Toto riziko existuje, ale celkovo je mizivé vzhľadom na zameranie a možný profit z prípadného útoku.

Ako upraviť alebo vymazať vaše informácie
Ak ďalej nevyžadujete dostávať informácie alebo chcete zmeniť respektíve odstrániť nahrané umelecké práce alebo svoje osobné informácie postupujte podľa nasledujúceho návodu.
Prihláste sa do svojho účtu prihlasovacími údajmi, ktoré ste si zadali pri vytváraní svojho profilu a v časti môj účet editujte alebo vymažte jednotlivé údaje/produkty, ktoré nechcete s nami ďalej zdieľať. Ak si želáte kompletne vymazať váš účet, napíšte nám správu a my to vykonáme v priebehu niekoľkých dní. Niektoré informácie týkajúce sa vykonaných objednávok alebo požiadavkách na nás si ponechávame v rámci účtovnej archivácie.

Otázky a ďalšie informácie
Pre viac otázok týkajúcich sa našej stránky alebo vášho účtu nás kontaktujte tu
Viac informácií týkajúcich sa stránky a produktov môžete v obchodných podmienkach.