Top 10 – Najmúdrejší ľudia na svete

Zamýšľali ste sa niekedy nad zoznamom najinteligentnejších ľudí v histórii ľudstva? Aké bolo ich IQ, čo vynašli alebo objavili? V tomto článku vám predstavíme 10 najinteligentnejších ľudí, ktorí kedy žili, od starovekých filozofov až po moderných vedcov. Pozrieme sa na ich úspechy, osobnosti a odhadované skóre IQ. Niektoré mená z tohto zoznamu vás možno prekvapia, iné možno menej, napriek tomu sa budete môcť čosi nové naučiť o ich fascinujúcich životoch. Predstavujeme vám zoznam desiatich najväčších géniov ľudstva:

Zvoľ top desiatku

(1)

Rudolf Clausius

Zakladateľ termodynamiky a entropie, uviedol prvý a druhý termodynamický zákon a zaviedol pojem entropie ako mieru neusporiadanosti systému. Vypracoval tiež kinetickú teóriu plynov. Venoval sa aj elektrine, magnetizmu, pružnosti a hydrodynamike. Jeho IQ sa odhaduje na približne 185.

(0)

Albert Einstein

Einstein, najslávnejší fyzik všetkých čias, vytvoril teóriu relativity a tzv. Einsteinov vzťah, známy pre svoju rovnicu E=mc2. Prispel aj ku kvantovej mechanike, kozmológii a štatistike. V roku 1921 získal Nobelovu cenu za fyziku, presnejšie za objav fotoelektrického javu. Jeho IQ sa odhaduje na približne 160.

(0)

Isaac Newton

Newton, zakladateľ klasickej mechaniky a počtov, sformuloval pohybové zákony, ako aj binomickú vetu a metódu fluxií. Študoval aj optiku, astronómiu, alchýmiu a teológiu. Bol považovaný za jedného z najväčších vedcov a matematikov všetkých čias. Jeho IQ sa odhaduje na približne 190.

(0)

Nikola Tesla

Vynálezca striedavého prúdu a Teslovej cievky, vedec juhoslovanského pôvodu, Tesla bol priekopníkom elektrotechniky a bezdrôtovej komunikácie. Navrhol tiež koncepcie rádia, röntgenového žiarenia, radaru, robotiky a diaľkového ovládania. Vlastnil viac ako 300 patentov a predstavoval si svet poháňaný voľnou energiou. Jeho IQ sa odhaduje na približne 160.

(0)

Leonardo da Vinci

Da Vinci bol zosobnením renesančného človeka. Bol maliar, sochár, architekt, inžinier, vynálezca, anatóm, botanik, hudobník a spisovateľ v jednom. Vytvoril majstrovské diela ako Mona Lisa a Posledná večera, ako aj náčrty lietajúcich strojov, tankov, ponoriek a helikoptér. Bol tiež géniom v pozorovaní a experimentovaní. Jeho IQ sa odhaduje na približne 200.

(0)

Galileo Galilei

Otec modernej vedy a astronómie, zdokonalil teleskop a je zodpovedný za objavy, ako napríklad fázy Venuše, štyri najväčšie mesiace Jupitera a prstence Saturnu. Podporil tiež heliocentrický model slnečnej sústavy a spochybnil autoritu katolíckej cirkvi. Bol súdený za kacírstvo a posledné roky strávil v domácom väzení. Jeho IQ sa odhaduje na približne 185.

(0)

Johann Goethe

Najväčší nemecký spisovateľ a básnik, napísal diela ako Faust, Smútky mladého Werthera a Učeň Wilhelma Meistera. Ovplyvnil aj oblasť filozofie, literatúry, vedy a umenia. Študoval botaniku, anatómiu, optiku, meteorológiu a teóriu farieb. Bol priateľom Schillera, Kanta, Mozarta a Beethovena. Jeho IQ sa odhaduje na približne 210.

(0)

James Maxwell

Zakladateľ elektromagnetizmu a štatistickej mechaniky, sformuloval rovnice, ktoré opisujú správanie elektrických a magnetických polí. Dokázal tiež, že svetlo je elektromagnetické vlneniea predpovedal existenciu rádiových vĺn. Prispel aj k termodynamike, optike, farebným spektrám a molekulárnej fyzike. Jeho IQ sa odhaduje približne na 190.

(0)

Gottfried Leibniz

Spoluvynálezca kalkulu a dvojkovej sústavy, Leibniz bol polyhistor, ktorý prispel k matematike, logike, filozofii, fyzike, metafyzike, teológii, právu, histórii a jazykovede. Vynašiel tiež mechanické kalkulačky. Navrhol princíp dostatočného dôvodu a monadológiu. Jeho IQ sa odhaduje na približne 205.

(0)

Aristoteles

Asi najvplyvnejší filozof všetkých čias, bol Platónovým žiakom a učiteľom Alexandra Veľkého. Písal o logike, metafyzike, etike, politike, rétorike, poetike, biológii, psychológii a prírodných vedách. Založil tiež lýceum, prvú vedeckú inštitúciu v dejinách. Jeho IQ sa odhaduje na približne 200.

Zdieľaj článok:
ARGO
ARGO

Výbery najlepších aplikácií, filmov, hier a hudby. V prípade, že chcete mať vašu vlastnú top 10-ku na Argu, tak nám napíšte na www.argo.sk@gmail.com