Vektorové súbory vybraných miest a inštitúcií

Keďže dostať sa ku vektorovým súborom miest a inštitúcií na Slovensku je takmer nemožné, zdieľam krátky zoznam znakov, erbov a log prevedených do kriviek. Uvedené logá sú zdieľané ako voľné dostupné súbory bez žiadnych nárokov. Pred tým ako ich použijete, naštudujte si autorské práva ohľadom použitia znakov miest a štátnych inštitúcií. Portál argo nepreberá žiadnu zodpovednosť s prípadným nevhodným použitím priložených súborov:

Andovce – Stiahni vektorový znak
Župčany – Stiahni vektorový znak
Tekovské lužany (dedina) – Stiahni vektorový znak
Operačný program životné prostredie – Stiahni vektorové logo
Ministerstvo životného prostredia – Stiahni vektorové logo
Poštový kuriér Slovenskej pošty – Stiahni vektorové logo
Európska únia – Stiahni vektorové logo
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka slovenskej republiky – Stiahni vektorové logo
Európsky fond regionálneho rozvoja – Stiahni vektorové logo
Program cezhraničnej spolupráce – Stiahni vektorové logo
Kúty – Stiahni vektorový znak
Ždánice – Stiahni vektorový znak
Sekule – Stiahni vektorový znak
Hajnačka – Stiahni vektorový znak
Operačný program konkurencieschopnosť a hospodrásky rast – Stiahni vektorové logo
Slovenská republika znak – Stiahni vektorový znak